Nova godina

 

Koliko centimetara ima metar? Metar je osnovna jedinica za dužinu u SI sistemu i označava se malim slovom m. Kao i druge jedinice za merenje raznih pojava i metar ima svoje veće i manje oznake.

Da bismo odredili koliko centimetara ima metar, moramo se upzonati sa osnovnim prefiksima SI sitema. To su:

Ato       Deka
Femto   Hekto
Nano    Kilo
Mikro   Mega
Mili      Giga
Centi    Tera
Deci     Peta

Verovatno se ove prefikse već viđali u računarskoj terminologiji, pa ako vas zanima koliko gigabajt ima megabajta, to možete videte ovde.

Crvena kolona predstavlja veličine manje, a zelena veličine koje su veće od osnovne, u našem slučaju od metra.

Npr. 1 metar = 10 DECImetara = 0,1 DEKAmetar

 

Ovo nas dovodi do odgovora na pitanje, koliko centimetara ima metar?

1 metar ima 100 centimetara, što znači da 1 centimetar predstavlja stoti deo metra.

Neke od ovih veličina, kao što su dekametar ili atometar, se ne koriste u svakodnevnom životu jer za njihovim korišćenjem ne postoji potreba. U svakom slučaju, bilo bi zanimljivo da pripitom prijatelju posle provoda u Dep-u saopštite da do kuće ima 100 dekametara pešačenja i vidite njegovu reakciju.

N.B