Nova godina

Koliko gigabajt ima megabajta? Verovatno se već mngo puta čuli za izraze kao što su bajt, megabajt, gigabajt… Ovi izrazi se koriste u informatici za izražavanje količine podataka koja se nalazi u računaru.

Šta znači kilo, mega, giga?

Pre nego što odgovorimo na pitanje koliko gigabajt ima megabajta, moramo se upoznati sa određenim prefiksima koji se koriste u nauci i svakodnevnom životu. To su:

Ato       Deka
Femto   Hekto
Nano     Kilo
Mikro    Mega
Mili       Giga
Centi     Tera
Deci      Peta

Ovi prefiksi se koriste i u merenju razdaljine. Ukoliko vas zanima koliko centimetara ima metar, to možete saznati ovde.

Crvena kolona predstavlja veličine manje, a zelena veličine koje su veće od osnovne, odnosno od bajta u ovom slučaju. Bit je osnovna jedinica za merenje količine podataka, dok je bajt veličina koja sadrži 8 bitova. Bit je najmanja jedinica koju račuanr može da zapamti i sadrži odgovor na neko pitanje u obliku ,,Tačno“ ili ,,Netačno”. Kada su u pitanju brojevi, bit može da sadrži brojeve 0 ili 1. Ovo znači da bajt može da sadrži osmocifren binarni broj.

Dakle, koliko gigabajt ima megabajta? Za razliku od metričkih veličina koje se menjaju na okrugle brojeve kao što su 10, 100, 1000, podaci se izražavaju malo drugačije.

Jedan gigabajt ima 1024 megabajta. Ovaj broj je lako upamtiti jer se ponavlja za svaki sledeći prefiks, odnosno: 1 kilobajt = 1024 bajta, 1 megabajt = 1024 kilobajta…

Šta mislite koliko bajtova ima u ovom broju telefona: 062/262-212? Ono što je sigurno, je da on sadrži veliku količinu zabave i nezaboravnog provoda!

 

N.B