Kamenolom znacenje zapravo predstavlja mesto odakle se vadi kamen i drugi slični materijali nakon čega se obrađuje i koristi u građevini, rudarstvu i ostalim granama privrede. Kamenolom takođe ima i drugi naziv – majdan.

Kamenolom je odreničeni resurs što znači da istekne u određeno vreme odnosno, istroši se i nema mogućnost ponovnog stvaranja.

Osnovni uslovi koje treba da poseduje jedan kamenolom da bi bio od koristi jesu kvalitet stene, vrsta i količina, mali procenat nečistoće i otpada, kao i povoljan položaj područja odakle bi se mogli snabdevati. Isto tako, za snabdevanje kamenom iz kamenoloma potrebno je da mesto bude pristupačno za vađenje i transport kao i sama blizina električne energije.

Pre nego što se započne kopanje kamenoloma, vrlo je važno da se predhodno detaljno i geološki ispita telo zbog straterije metode prokopavanja, načina na koji će se raditi, samog određivanja dinamike eksploatacije kao i utvrđivanje rezervi.

Takođe, vrlo je važno da se obrati posebna pažnja gde će se odrediti mesto za odlaganje otpada, odnosno jalovišta.

Kamenolom je prirodna sirovina koja je u današnje vreme i te kako važna stavka u različitim segmentima života posebno u građevini, eksterijeru i enterijeru. Sama priprema svih materijala iz kamenoloma nije tako jednostavna, potrebno je dosta vremena, znanja i truda kako biste dobili kvalitetan materijal koji nije tako lako odvojiti od stena.

T.Ž.