Nova godina

Električni kablovi su vodovi koji se koriste za prenos električne energije i neophodni su za rad svih električnih uređaja i sistema.

U današnje vreme, postoje i proizvode se brojne vrste i modeli električnih kablova. Svaka vrsta ima specifične karakteristike i koristi se u različitim situacijama u zavisnosti od specifičnih potreba.

Na primer, jednožilni kablovi su često korišćeni za prenos velikih količina struje na veće udaljenosti, dok su pleteni kablovi korisni kada se zahteva fleksibilnost kabla. Električni kablovi takođe mogu imati različite nivoe izolacije kako bi se osigurala sigurnost prilikom prenosa električne energije i sprečilo oštećenje okolnih uređaja ili ljudi.

Pomenućemo nekoliko vrsta električnih kablova za koje ste verovatno čuli, a možda niste u potpunosti bili sigurni za koje namene su predviđeni.

INSTALACIONI KABLOVI

Instalacioni kablovi su električni kablovi koji se koriste za fiksno priključenje električnih uređaja u zgradama, kućama, industrijskim postrojenjima i drugim objektima. Ovi kablovi se često koriste za prenos snage niskog napona i signala između različitih tačaka u sistemu.

Dizajnirani su tako da budu otporni na spoljne uticaje, kao što su vibracije, habanje, vlažnost, temperature i mehanička opterećenja. Njihova debljina provodnika i izolacioni materijali se obično biraju u zavisnosti od vrste uređaja koji se priključuju i dužine kabla.

Instalacioni kablovi se obično postavljaju u zidovima, podovima ili plafonima, u zavisnosti od namene i specifičnih zahteva instalacije. Pri instaliranju ovih kablova, važno je poštovati pravila i standarde za bezbedno rukovanje električnom energijom kako bi se izbegle opasnosti od požara, kratkog spoja i drugih neželjenih događaja.

SAVITLJIVI KABLOVI

Savitljivi kablovi su vrsta kabla koji se može savijati bez oštećenja ili gubitka performansi. Ovi kablovi su obično fleksibilniji od običnih kablova, što ih čini idealnim za primene gde je potrebno da se kabl savije ili da se kreće u različitim smerovima, kao što je slučaj u pokretnim uređajima, robotima ili u teško pristupačnim prostorima.

Savitljivi kablovi se sastoje od više tankih žica koje su obično ušuškane u spiralni oblik. Ovaj spiralni dizajn omogućava kablovima da se savijaju bez prekida kontakta između žica, što omogućava održavanje prenosa signala i energije. Koriste se u različitim aplikacijama, uključujući medicinske uređaje, industrijske automatizacije, transportna vozila, avione i mnoge druge.

SAMONOSEĆI KABLOVI

Samonoseći kablovi su specijalna vrsta kabla koja se može koristiti za prenos visokonaponske struje preko velikih udaljenosti, uključujući prenos preko stubova za prenos električne energije i drugih nosača. Ovi kablovi su samonoseći, što znači da su dovoljno čvrsti i otporni da se samostalno održe na visini, bez dodatnih nosača ili sistema za podršku.

Samonoseći kablovi se obično sastoje od više jednožilnih provodnika koji su umotani u čvrsti izolacioni materijal, obično PVC ili gumu. Dizajnirani su tako da izdrže promenljive vremenske uslove, uključujući vetar, sneg, kišu i sunce.

Imaju široku primenu, kako u u distribucijskoj mreži električne energije, tako i u industrijskim aplikacijama gde se zahteva prenos velikih količina struje na velikim udaljenostima, uključujući rudarstvo, naftnu industriju i proizvodnju čelika.

SILIKONSKI KABLOVI

Silikonski kablovi su električni kablovi koji se sastoje od bakrenih provodnika prekrivenih izolacijom od silikonskog gela ili gume. Silikon je termoplastični polimer koji ima dobre električne, toplotne i mehaničke karakteristike. Zbog svojih svojstava, silikonski kablovi se često koriste u ekstremnim uslovima, kao što su visoke i niske temperature, visoka vlažnost, hemijska izloženost i visoki naponi.

Silikonski kablovi su fleksibilni i otporni na kidanje, savijanje i habanje, što ih čini idealnim za primenu u dinamičkim i pokretnim sistemima, kao što su robotika, automobilska industrija, avioindustrija, medicinska oprema i drugi slični sektori. Ovi kablovi se takođe koriste i u raznim drugim aplikacijama, uključujući telekomunikacije, solarnu energiju, industrijske procese i slično. Silikonski kablovi se često koriste kao zamena za PVC kablove, koji se smatraju manje otpornim na visoke temperature i agresivne hemikalije.

ELEKTRIČNI KABLOVI CENA

Kada su u pitanju električni kablovi njihova cena zavisi od različitih faktora, kao što su kvalitet, materijal, dužina, jačina, kao i vrsta kabla.

Ukoliko želite da dobijete najbolji odnos cene i kvaliteta, kompanija Mak Trade će vam upravo to i ponuditi. Pored toga što proizvode električne kablove vrhunskog kvaliteta, mogu se pohvaliti i pristupačnim cenama.

U njihovoj fantastičnoj online prodavnici ćete pronaći širok asortiman kablova različitih namena i vrste, ali i mnogo više od toga.

Kompanija Mak Trade je specijalizovana za proizvodnju i prodaju artikala iz oblasti: elektroinstalacionog materijala i galanterije, automatike, rezervnih delova bele tehnike, tela za osvetljenje i pratećeg pribora, grejnih tela, ventilacionih uređaja i opreme.

Mak Trade – Tradicija i kvalitet koji se prepoznaje