Ukoliko niste čuli do sada, Zorja boginja predstavlja boginju koja se uzima za oličenje zore. Zorja je zapravo u staroslovenskom nastalo od imena Zora, a u mitologiji ona je ćerka Daboga, slovenskog boga koji daje život na zemlji a ujedno je i bog sunca i zemlje, najvažnijih faktora za opstanak zemlje.

Zorja je njegova verna pokornica koja tokom jutra otvara nebeske dvore za izlazak Sunca, i svake večeri u suton ih zatvara. Nakon što ponoć dođe, Zorja umire zajedno sa suncem, nakon čega se narednog jutra ponovo rađa.

Takođe, Zorja predstavlja boginju jutra, večeri i noći. Ona je ujedno i devica, majka i starica. Služeći se sličnostima sa grčkom mitologijom, Zorja, odnosno Zora, bila bi boginja Aurora, koja je rimska boginja zore i jutra. Takođe se može povezati i naziv Aurora, koje označava zoru.

Ime Zorja nastalo je od reči zora, a u modernom vremenu ovo nije tako često ime koje se može čuti. U Rusiji recimo, ovo je jedno od češćih imena u odnosu kod nas. Nekada davno, u staroslovenskoj mitologiji, ovo ime je bilo često korišćeno jer je označavalo lepotu dana i jutra, i samim tim je krasilo žene koje su nosile ovo ime.